Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Jótállás és szavatosság

Termékszavatosság
  • A VITANI Egészségügyi Kft ISO Minőségirányítási rendszert (MSZ EN ISO 9001:2015) működtet, amely orvostechnikai, diagnosztikai, laboratóriumi eszközök és gyógytermékek forgalmazására és kiskereskedelmi árusítására kiadott rendszertanúsítvány.
  • Ennek megfelelően a termékek nyomon követésére a beszállítók gyártási azonosítóit használjuk (LOT szám, gyártási szám). Ezt az azonosítót a szállítólevélen, a számlán vagy készülékek esetén a garancialevélen is feltüntetjük. A termékek visszahívhatósága érdekében valamennyi kiszállított termékről a gyártási azonosító alapján nyilvántartást vezetünk.
  • A termékek eladásánál a gyártási szám/lejárati idő és az eladás dátuma biztosítja a termék azonosíthatóságát, mivel a termék számlázással, és/illetve nyugtával kerül eladásra. és ennek megfelelően válik követhetővé.
  • A VITANI Egészségügyi Kft kizárólag Magyarországon regisztrált és engedélyezett termékek forgalmazásával foglalkozik, amelyek a CE jelölés mellett hazai regisztrációs számmal is rendelkeznek.
  • A VITANI Egészségügyi Kft által forgalmazott termékek használati utasításában, illetve csomagolásán feltüntetett tárolási körülmények mellett, a termék dobozán feltüntetett lejárati ideig használhatók.
  • Az orvostechnikai diagnosztikai készülékek Magyarországon érvényben lévő jótállási szabályoknak megfelelően forgalmazzuk.
  • A termékekre a jogszabályban meghatározott jótállást a készülék gyártója, illetve magyarországi képviselete vállal, az erre vonatkozó rendeletben meghatározott feltételek mellett.

Hibás teljesítés

  • A Szolgáltató hibásan teljesít, ha az orvostechnikai termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
  • Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  • Ha a Szolgáltató a terméket szállítmányozó cégen keresztül juttatja el a vevőhöz, akkor a felelőssége az átadásig terjed. A kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a szállítónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a szállítót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a szállítót nem az eladó ajánlotta.